• + 48 533 850 502
 • organizator@biegimalinowskiego.pl
 • Polska, Kujawsko-Pomorskie, Grudziądz

41. Bronek Run KIDS – Regulamin

REGULAMIN 41. MIĘDZYNARODOWYCH BIEGÓW IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO (SZKOŁY)

GRUDZIĄDZ 04.06.2022

 

Cel imprezy

1.Uczczenie pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego

2.Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkół noszących imię Bronisława Malinowskiego,

3.Wyłonienie najlepszej szkoły spośród szkół noszących im . Bronisława Malinowskiego.

 

Organizatorzy

1.Urząd Miejski w Grudziądzu

2.Urząd Marszałkowski w Toruniu

3.Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”

 

Termin i miejsce

04.06.2022 (sobota), od godziny 9:45, Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego ul. Piłsudskiego 14 w  Grudziądzu.

 

Trasa

1.Biegi rodzinne, dziecięce i młodzieżowe odbędą się na dystansach od 500 m do 1500 m w różnych kategoriach wiekowych.

 1. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Uczestnictwo

1.Uczniowie szkół im. Bronisława Malinowskiego mają prawo startować w biegach odnoszących się do właściwej kategorii wiekowej, jednakże do rywalizacji zespołowej będą brane pod uwagę jedynie biegi w rocznikach 2007-2012. Liczy się miejsca 1-20 (za 1. miejsce = 1 punkt, za 20. miejsce = 20 punktów). Do ośmiu biegów – cztery dla dziewcząt i cztery dla chłopców.

2.Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy z kodem kreskowym wydany przez organizatora.

3.Do zapisu dziecka potrzebne jest pisemne oświadczenie rodzica – można je pobrać TUTAJ.

Zgłoszenia:

Biegi młodzieżowe

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy wydany przez organizatora.

W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni muszą posiadać badania lekarskie a zawodnicy niezrzeszeni i młodzież ze szkół wszystkich szczebli może startować pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania – dokument podpisany przez rodzica/opiekuna lub dyrektora szkoły (w przypadku grupy zorganizowanej ze szkoły).

Indywidualne zgłoszenia młodzieży niezrzeszonej muszą być podpisane przez prawnego opiekuna dziecka.

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pamiątkowy medal oraz upominek.

 

Rodzice, którzy zapiszą dzieci poprzez zapisy elektroniczne na stronie internetowej, mają obowiązek potwierdzenia startu dziecka w biurze zawodów (piątek, sobota), a najpóźniej 30 minut przed startem biegu.

Rodzic/opiekun może biec wspólnie z dzieckiem tylko w biegu rodzinnym. W pozostałych biegach dzieci biegną bez obecności rodzica/opiekuna.

Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas całych wydarzeń.

 

Kategorie i dystanse

Biegi młodzieżowe:

– 500 m bieg rodzinny roczniki 2015 i młodsi (start dziecka wyłącznie z opiekunem bez rywalizacji – każdy uczestnik otrzyma nagrody)

– 800 m dzieci młodsze dziewczęta roczniki 2013-2014

– 800 m dzieci młodsze chłopcy roczniki 2013-2014

– 800 m dzieci dziewczęta roczniki 2011-2012

– 800 m dzieci chłopcy roczniki 2011-2012

– 800 m dzieci starsze dziewczęta roczniki 2009-2010

– 800 m dzieci starsze chłopcy roczniki 2009-2010

– 1500 m młodziczki – dziewczęta roczniki 2007-2008

– 1500 m młodzicy – chłopcy roczniki 2007-2008

– 1500 m juniorki i juniorzy roczniki 2005-2006

– 1500 m juniorki i juniorzy roczniki 2003-2004

Wejście na płytę boiska będzie zlokalizowane na środku pierwszego łuku bieżni.

 

Nagrody

1.W biegach młodzieżowych przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz koszulki okolicznościowe za miejsca 1-20.

2.Puchar dla najlepszej szkoły im. Bronisława Malinowskiego – odbędzie się pod koniec wydarzenia na podstawie punktacji.

 

Różne

1.Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2.Biuro zawodów – odbiór pakietów startowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 3 czerwca w godz. 16.30-19.30  oraz 4 czerwca od godz. 7.30-9.30 – stadion ul. Piłsudskiego 14.

3.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Informacje

Wszystkie informacje oraz wprowadzane zmiany będą dostępne na: www.biegimalinowskiego.pl/ I/LUB www.facebook.com/BiegiBronislawaMalinowskiego

 

Zgody

1.Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest organizator zawodów sportowych – GKS Olimpia Grudziądz, (dalej: „Organizator”).

2.Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek, numer telefonu komórkowego.

 1. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach ORAZ imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 3. Uczestnik ma prawo pisemnie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
 4. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 41. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Osoby uczestniczące w 41. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy jego uczestnicy winni stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służby porządkowej i informacyjnej organizatora, sędziów, oraz osób zabezpieczających trasę biegu działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją. Zamiana numeru startowego przez uczestnika skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13.30. Protesty rozstrzyga Dyrektor 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego w terminie dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.
 13. Wszystkie informacje na temat 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego dostępne są na stronie biegimalinowskiego.pl.
 14. Informacji na temat biegu udziela Dyrektor 41. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego – Marcin Jędrak pod mailem biuro@biegimalinowskiego.pl.

 

Kontakt

GKS „OLIMPIA” Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14,  biuro@biegimalinowskiego.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *